Online taalgebruik: lui en arrogant of laaggeletterd?

In het artikel “Online taalgebruik niet belangrijk?” geeft Andrea Pronk-De Palm antwoord op de vraag hoe effectief een boodschap is als de taal aan alle kanten rammelt? In één woord: niet! Je taalgebruik vertelt een vaak onbewuste boodschap over hoe je inzet is en of je kundig bent. Een ondernemer die bespaart op tekstschrijvers of redacteurs kan zijn online reputatie snel verliezen. Andrea legt uit waarom en geeft goede tips. Maar…….

Er is echter een grote MAAR.

Ze doet een aanname die nogal pijnlijk kan overkomen.

“In een tijd waarin het heel gewoon is je kennis te etaleren, moet het toch niet zo moeilijk zijn behoorlijk Nederlands te schrijven? Want ook dát heb je op school geleerd.”

 

Onregelmatig onderwijs

Op school geleerd. Heel vanzelfsprekend. Dit is Nederland. Land van regeltjes en wetten waar iedereen recht heeft op scholing. Echter naar school gaan is zelfs in Nederland nog steeds niet vanzelfsprekend. Het is moeilijk te vatten maar duizenden kinderen krijgen anno 2016 nog steeds te weinig of onregelmatig onderwijs waardoor ze een leven lang laaggeletterd blijven. De oorzaken kunnen gaan van regelmatig spijbelen, ziekte of een handicap tot opgroeien in een negatieve, vaak mishandelende omgeving. Hoewel schoolverzuim strafbaar is, draaien de molens van de wet veel te traag en teveel oogjes worden dicht geknepen om een gedeelte van deze groep kinderen tijdig op te vangen.

 

Mijn kennis Lotte* is opgegroeid met een zwaar alcoholistische vader. Thuis werd gezwegen uit angst. Ze had geen toegang tot tijdschriften of boeken en op school werd minimaal aandacht besteed aan individuele leerlingen. Ze kreeg hierdoor een hinderlijke taalachterstand. Uiteindelijk is ze ontzettend goed op haar pootjes terecht gekomen en heeft zichzelf de nodige vaardigheden aangeleerd. Tegenwoordig is ze administratief medewerkster en getalenteerd amateur kok.

 

Dom en onwillig

Een tweede groep kinderen die te kampen kan krijgen met laaggeletterdheid, zijn kinderen met leer- en gedragsproblemen. Bekende voorbeelden: dyslexie en adhd. Het gebeurt nog steeds dat kinderen die moeilijk lezen en schrijven als storend, dom en onwillig bestempeld worden terwijl ze het letterlijk niet kunnen.

 

Mijn vriendin Olivia* haar ongerustheid over haar ‘onwillige, domme’ zoon pas omgezet in positieve verandering toen haar zoon op 13-jarige leeftijd na lang aandringen van Olivia getest werd op dyslexie. Schot in de roos. Hij krijgt nu hulp van school en familie en doet het ontzettend goed in de opleiding MBO4 Mechatronicus.

 

Hier geboren toch vreemd

De laatste groep kinderen die het moeilijk kan hebben laaggeletterdheid te overstijgen, zijn kinderen van allochtonen, vluchtelingen en -geloof het of niet- dialectsprekers. Ja, kinderen leren sneller dan volwassenen maar het valt niet mee een taalachterstand weg te werken als er thuis geen (goed) Nederlands gesproken wordt.

 

Ik heb 12 jaar in Zuid-Limburg gewoond en gewerkt. Buurvrouw Diana* vertelde dat de lokale lagere school elke jaar een extra klasje had met alleen maar kinderen met een taalachterstand. Groot was mijn verbazing toen ik er achter kwam dat ongeveer de helft van dit klasje van autochtone afkomst was. De jonge kinderen leerden van huis uit alleen maar Zuid-Limburgs dialect. Hun eerste Nederlandse woordjes leerden ze pas op school, met als gevolg een taalachterstand.

laaggeletterd01

Van kinderen naar volwassenen

Laaggeletterdheid en analfabetisme is een blijvend probleem waar gemiddeld 1,3 miljoen mensen in Nederland mee worstelen. Vaak zijn deze mensen verre van dom. Heel veel van hen zijn ‘goed met hun handen’ en of blinken uit in andere disciplines dan lezen en schrijven. Ze zijn niet lui en zeker niet onkundig, zoals je zou denken als je hun webteksten leest.

Schaam je diep!

Andrea kwam tot het inzicht dat ze inderdaad iets te snel oordeelde in haar artikel wat betreft het leren lezen en schrijven op school. Eigenlijk ergeren we ons beiden aan de eindeloze stroom van online uitingen in een taal waar een verstandig mens van moet huilen. Luiheid en arrogantie gaan hand in hand in een groep online ‘sociale’ mensen die de 1,3 miljoen laaggeletterden ver overstijgt.

Schijt aan spelling en taalgebruik op internet? Lui, arrogant, asociaal en vooral verschrikkelijk ondankbaar!

 

En wie zich herkent als laaggeletterd en graag hulp wil, is van harte welkom contact op te nemen met Andrea, mijzelf of één van onze vele collega’s.

*Namen zijn veranderd om identiteit te beschermen.

Bronnen
Stichting Lezen en Schrijven
Ouders Online
NUT

 

SchrijfSterA

SchrijfSterA

Freelance (web)redacteur | Tekstschrijver at Tekstbureau Van Ginneken
Freelance (web)redacteur | Tekstschrijver | Researcher | Auteur | Uitgever | "Heerlijk kreng" | INTJ

-- CONTACT --
SchrijfSterA

Latest posts by SchrijfSterA (see all)

Delen? Graag!