Vlaams is nog steeds geen erkende taal

Het Engelse Grammarly, een website en Facebook community gewijd aan de Engelse taal plaatste een mooi overzicht van de West-Germaanse talen. Ik zag Engels, Duits en Jiddisch staan, evenals Nederlands, Afrikaans en Fries. Maar, waar is het Vlaams gebleven?

Vlaams vergeten?

In haar artikel over de origine van de Engelse taal, praat Grammarly over West-Germaanse talen, een term die volgens Wiki omstreden is en nog maar weinig gebruikt. Onder de West-Germaanse talen valt ook het Nederlands en dichterbij het Engels: het Fries. Maar er staat geen Vlaams vermeld en dus plaatste ik in een reactie: waar is het Vlaams gebleven. Ik kreeg een onverwacht antwoord: Vlaams is geen taal.

Vlaamsetaal_schema_grammarly

Vlaams is geen taal?

Dat kon ik niet geloven dus ik zette de duikbril op en dook in Google. Tot mijn grote verbazing is Vlaams inderdaad geen erkende taal. In Vlaanderen spreek je Nederlands (met een Vlaams accent) of je spreekt een Vlaams dialect. Meestal beiden.

“Het Vlaams wordt niet als officiële taalbenaming erkend, hoewel die benaming officieus wijd verspreid is. Volgens velen is het Vlaams erg verschillend van het in Nederland gesproken Nederlands, en ook van het Standaardnederlands zoals officieel vastgesteld door de Nederlandse Taalunie. Het “Vlaams” (of “Zuid-Nederlands”) verschilt van het “Noord-Nederlands” op het gebied van uitspraak, woordenschat en zinnen.”

Wiki

“Moeten Vlamingen alles wat volgens de naslagwerken ‘Belgisch’ is, uit hun taalgebruik weren om echt bij het Nederlandse taalgebied te horen? En als dat niet lukt, moeten we dan spreken van twee verschillende talen: het Nederlands en het Vlaams?”

Taalunie

“In België is Nederlands een van de drie officiële talen. Van de ca. 11 miljoen Belgen spreken ruim 6 miljoen mensen Nederlands. Nederlands is de officiële taal van Vlaanderen en van het tweetalige Brussel waar ook Frans wordt gesproken. Duits is de derde officiële taal in België.”

Taalhelden

“Vlaams is eigenlijk geen taal, maar een groep dialecten, die in het westen van België gesproken worden, bijv. in en om Gent, Brugge en Kortrijk. Bekende steden zoals Antwerpen en Brussel daarentegen behoren dan weer tot een ander dialectgebied, dat van de Brabantse dialecten, waartoe ook een Nederlandse provincie behoort. Verder naar het oosten zijn er in België, evenals in Nederland (en Duitsland!) ook nog Limburgse dialecten.”

Rudhar

Vlaams erkennen als taal

Moet het Vlaams zo onderhand niet erkend worden als taal? Het wijkt wat heel wat mensen betreft behoorlijk af van het standaard Nederlands dat wij kennen. Er is zelfs een woordenboek Vlaams-Nederlands met duizenden woorden die wij als Nederlanders niet kennen maar die in de Vlaamse taal stevig geworteld zijn. Op de site Vlaams Woordenboek kan je meer dan 26.000 Vlaamse termen opzoeken: “Deze woorden zijn goed ingeburgerd in Vlaanderen, maar worden niet als Nederlandse standaardtaal aanvaard. “

Op dit moment loopt een Vlaamse politieserie op de Nederlandse televisie (NPO1, woensdag, 22:05) waarin ‘abv’ gesproken wordt, algemeen beschaafd Vlaams zoals de Vlamingen het graag noemen. Maar toch moet de serie voor ons Nederlanders ondertiteld worden. Is het zo moeilijk te begrijpen?

 

Nederlands is niet onze taal

Heel wat Vlamingen pleiten voor een ‘breuk’ tussen Nederlands en Vlaams. Ik kan het wel begrijpen. De Vlamingen spreken eigenlijk de taal van een ander land, Nederland. In “Waarom Vlaams in plaats van Nederlands” houdt Filip Camerman een vurig betoog waarom Vlaams erkend moet worden als taal. Het Nederlands is een taal die opgedrongen werd als wapen tegen de Franstalige vijanden. Het Vlaams is mooier dan het Nederlands, waarbij Camerman ruiterlijk toegeeft dat dit een subjectieve beleving is van onder andere de schrapende ‘Hollandse g’ die ook menig Nederlander niet prettig vindt. Als laatste argumenten roept Camerman dat het Nederlands op wereldniveau weinig voorstelt en dat Vlaams de Vlamingen sterker zal maken. Of dat zo is, laat ik maar in het midden. 😉

Afrikaans en Fries. En Vlaams?

“Tegenwoordig horen we steeds vaker de stem van een nieuwe generatie Vlaamse taaladviseurs, die vinden dat honderd procent uniformiteit nergens voor nodig is. Ook binnen andere taalgebieden heb je tenslotte gewestelijke verschillen. Zuid-Italiaans is anders dan Noord-Italiaans en hetzelfde geldt voor het Frans, Duits en Engels, dus waarom geen formeel onderscheid tussen Zuid-Nederlands en Noord-Nederlands? ” Kennislink

Als Limburgs en Fries erkend kunnen worden als officiële (streek)taal , dan heb ik de neiging te roepen: Vlaanderen, sta op en zorg dat jullie taal, die steeds meer verschilt van het Nederlands, erkend wordt. Maar dat moeten ze zelf doen. Wat denken jullie? Vlaams erkennen als de officiële taal van Vlaanderen of harder pushen om het Nederlands de scepter nog wat langer te laten zwaaien?

 

SchrijfSterA

Freelance (web)redacteur | Tekstschrijver at Tekstbureau Van Ginneken
Freelance (web)redacteur | Tekstschrijver | Researcher | Auteur | Uitgever | "Heerlijk kreng" | INTJ

-- CONTACT --
SchrijfSterA

Latest posts by SchrijfSterA (see all)

Delen? Graag!